بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۶ »

عکس / هفتمین روز جشنواره دوربین.نت

عکس / هفتمین روز جشنواره دوربین.نت

fest92 آذر ۹, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
عکس/نشست آموزشی انتخاب و ارائه عکس برای رسانه توسط وحید سالمی

عکس/نشست آموزشی انتخاب و ارائه عکس برای رسانه توسط وحید سالمی

fest92 آذر ۸, ۱۳۹۶ ۰

عکس : علیرضا وثیق انصاری

بیشتر بخوانید »
عکس/نشست فیلم آوا و لایک

عکس/نشست فیلم آوا و لایک

fest92 آذر ۸, ۱۳۹۶ ۰

عکس : علیرضا وثیق انصاری

بیشتر بخوانید »
عکس/سخنرانی حمید جانی‌پور درباره اتفاق به مثابه موقعیت

عکس/سخنرانی حمید جانی‌پور درباره اتفاق به مثابه موقعیت

fest92 آذر ۸, ۱۳۹۶ ۰

عکس : علیرضا وثیق انصاری

بیشتر بخوانید »
عکس/کارگاه آموزشی مقدمه‌ای برای ویرایش عکس در لایت روم / ساسان پناهی

عکس/کارگاه آموزشی مقدمه‌ای برای ویرایش عکس در لایت روم / ساسان پناهی

fest92 آذر ۸, ۱۳۹۶ ۰

عکس : علیرضا وثیق انصاری

بیشتر بخوانید »
کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره چهارم

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره چهارم

fest92 آذر ۸, ۱۳۹۶ ۰

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره چهارم چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود PDF No

بیشتر بخوانید »
عکس/ نشست آموزشی فتوژرونالیسم با اسماعیل عباسی

عکس/ نشست آموزشی فتوژرونالیسم با اسماعیل عباسی

fest92 آذر ۷, ۱۳۹۶ ۰

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی

بیشتر بخوانید »
عکس/ سخنرانی سیوا شهباز درباره روند انتشار یک مجله عکاسی

عکس/ سخنرانی سیوا شهباز درباره روند انتشار یک مجله عکاسی

fest92 آذر ۷, ۱۳۹۶ ۰

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی

بیشتر بخوانید »
عکس/نشست فیلم نگیرآقا۴

عکس/نشست فیلم نگیرآقا۴

fest92 آذر ۷, ۱۳۹۶ ۰

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی

بیشتر بخوانید »
عکس/نشست آموزشی جلوه‌های بصری / حمیدرضا خاتونی

عکس/نشست آموزشی جلوه‌های بصری / حمیدرضا خاتونی

fest92 آذر ۷, ۱۳۹۶ ۰

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی

بیشتر بخوانید »