120 عکس و 10 مجموعه در نمایشگاه

fest92 اکتبر 26, 2013 ۰

هشتمین نمایشگاه عکس خبری دوربین.نت با 120 فریم عکس و 10 مجموعه مستنداجتماعی برگزار می‌شود.

تعداد عکس‌های مختلف در بخش‌های جشنواره به شرح زیر است.

بخش انتخابات ، 12 فریم
فرهنگ و هنر ، 9 فریم
اقتصادی ، 16 فریم
بین‌الملل ، 6 فریم
موبایل ، 6 فریم
اجتماعی ، 17 فریم
سیاسی ، 9 فریم
ورزشی ، 17 فریم
سفر ، 11 فریم
آیین ومذهب ، 17 فریم

مستنداجتماعی ، 10 مجموعه عکس و 101 فریم عکس

در مجموع در بخش نمایشگاه هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت 221 فریم عکس به نمایش درمی آید.

پاسخی بگذارید »