رقابت ۳۰۷۶ عکس برای انتخاب عکس سال ۹۷

fest92 نوامبر 9, 2019 ۰

۳۰۷۶ فریم عکس از ۳۰۷ عکاس برای دریافت عنوان بهترین عکس خبری، مطبوعاتی سال ۱۳۹۷ چهاردهمین جشنواره دوربین.نت رقابت می کنند.

همچنین این تعداد عکس در ۸ بخش سیاسی، ورزشی، فرهنگ و هنر، اجتماعی، اقتصادی، آیین و مذهب، حادثه سیل و مجموعه مستنداجتماعی رقابت می کنند.

۲۰۹ فریم عکس در بخش فرهنگ و هنر، ۱۸۸ فریم عکس در بخش اقتصادی، ۲۵۴ فریم عکس در بخش حادثه سیل، ۴۸۵ فریم عکس در بخش تک عکس اجتماعی، ۷۹ فریم عکس در بخش سیاسی، ۱۹۵ فریم عکس در بخش ورزشی، ۳۶۹ فریم عکس در بخش آیین و مذهب به همراه ۷۲ مجموعه عکس در این رقابت حضور دارند.

حدود ۱۲۰ فریم عکس به نمایشگاه راه پیدا می کند.

داوری عکس را ساتیار امامی، وحید سالمی و مرتضی فرج آبادی به دبیری محمد نوروزی انجام می دهند.

چهاردهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت ۲۶ آبان ماه تا اول آذرماه ۹۸ برگزار می شود.

پاسخی بگذارید »