حمام علی قلی آقا »

عکس| حمام و بازارچه علی‌قلی‌آقا اصفهان

عکس| حمام و بازارچه علی‌قلی‌آقا اصفهان

احمد آقاسیانی ژانویه 15, 2020 ۰

حمام علی‌قُلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری

بیشتر بخوانید »