خانه  فراخوان   داوران   جوايز   اخبار   دوره هاي قبل   گالري    یادگاری   بازتاب‌ها   برگزيده‌ها  نشريه روزانه  کتاب جشنواره   ريز برنامه  اسپانسر

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -


جوایز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 نفرات اول در هر بخش عکس: نشان طلایی جشنواره دوربین‌نت + لوح تقدیر

 نفرات دوم و سوم: لوح تقدیر

 برای دریافت جایزه فقط نفرات اول برای دریافت جایزه روی سن می‌آیند و جایزه بقیه در پایان مراسم اهدا می‌شود.

 جایزه فقط در روز اختتامیه به برنده و یا نماینده برنده اهدا می‌شود.

-   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 هدیه سازمان ها و شرکت ها

 کتاب نفیس نیکول فریدنی هدیه انجمن عکاسان ایران به نفرات اول
 جایزه ویژه شرکت نورنگار به نفرات اولبرای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -