دوربین.نت

آذر ۸, ۱۳۹۶

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره چهارم

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره چهارم چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود PDF No 04
آذر ۷, ۱۳۹۶

عکس/ نشست آموزشی فتوژرونالیسم با اسماعیل عباسی

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی
آذر ۷, ۱۳۹۶

عکس/ سخنرانی سیوا شهباز درباره روند انتشار یک مجله عکاسی

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی
آذر ۷, ۱۳۹۶

عکس/نشست فیلم نگیرآقا۴

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی
آذر ۷, ۱۳۹۶

عکس/نشست آموزشی جلوه‌های بصری / حمیدرضا خاتونی

عکس ها : علیرضا وثیق انصاری / مهدیه روستایی
آذر ۷, ۱۳۹۶

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره سوم

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره سوم سه شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود PDF No 03
آذر ۷, ۱۳۹۶

بزرگداشت ساسان مویدی در اختتامیه جشنواره دوربین.نت

بزرگداشت ساسان مویدی در اختتامیه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار می شود. در اختتامیه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برترین عکس های خبری ایران در […]
آذر ۶, ۱۳۹۶

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره دوم

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره دوم دوشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود PDF No 02
آذر ۶, ۱۳۹۶

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره اول

کاغذ باتله / نشریه روزانه جشنواره / شماره اول یکشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود PDF No 01