دوربین.نت

شهریور ۲۶, ۱۳۹۴

عکس/نشست منو و ویژگی های جدید دوربین ها

نشست منو و ویژگی های جدید دوربین ها توسط مسعود افشانی از شرکت نورنگار در ششمین روز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار شد. / عکس […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

عکس/ کارگاه انتخاب و ارائه عکس طبیعت

کارگاه انتخاب و ارائه عکس طبیعت با حضور ابراهیم صافی در پنجمین روز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار شد./عکس : احسان طالب زاده
شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

عکس/کارگاه ارتباط و تعامل با مردم در عکاسی با تلفن همراه

کارگاه ارتباط و تعامل با مردم در عکاسی با تلفن همراه با حضور ابوالفضل سلمانزاده در پنجمین روز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار شد./عکس : […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

عکس/کارگاه پروسه کاری در لایت روم

کارگاه پروسه کاری در لایت روم با حضور محمدحسین شبانی در پنجمین روز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار شد./عکس : احسان طالب زاده
شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

برنامه روز ششم جشنواره دوربین.نت

برنامه روز ششم دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به شرح زیر است. تمام کلاس ها، کارگاه ها و فیلم ها در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.
شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

برنامه روز پنجم جشنواره دوربین.نت

برنامه روز پنجم دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به شرح زیر است. تمام کلاس ها، کارگاه ها و فیلم ها در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.
شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

عکس/کارگاه ارائه و انتخاب عکس ورزشی

کارگاه ارائه و انتخاب عکس ورزشی با حضور جاوید نیکپور در چهارمین روز دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار شد. / عکس : احسان طالب زاده
شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

عکس/ کارگاه عکاسی جنگ با تلفن همراه

کارگاه عکاسی جنگ با تلفن همراه با حضور مهدی شجاعیان در پنجمین روز جشنواره دوربین.نت برگزار شد. / عکس : احسان طالب زاده  
شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

عکس/نشست پرسش و پاسخ فیلم های محسن خانجهانی

نشست پرسش و پاسخ فیلم های محسن خانجهانی با حضور وی و احمد حجارزاده دبیر بخش فیلم در روز چهارم دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت برگزار […]