اطلاعیه شماره یک، نهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت