ماه: اسفند ۱۴۰۰

امیر نریمانی | داور

امیر نریمانی عکاس و مستندساز دانش آموخته عکاسی و روزنامه نگاری مولف کتاب عکس من رییس جمهور ایرانم دبیر عکس گروه نشریات همشهری مدیرمسوول و صاحب امتیاز مجله تخصصی عکاسی مستند