ثبت نام اردوی جشنواره چهاردهم دوربین.نت در اصفهان

لطفا قوانین زیر را بخوانید و طبق قوانین ثبت نام کنید تا مشکلی برای ثبت نام پیش نیاید. . – تمام عکاسان راه یافته به نمایشگاه به طور مستقیم در اردو ثبت نام شده اند ولی فرم زیر را باید پرکنند. – عکاسانی که در جشنواره شرکت کرده اند و عکس شان انتخاب نشده از …

ثبت نام اردوی جشنواره چهاردهم دوربین.نت در اصفهان Read More »