عکس|سخنرانی الهام آمیز، برندسازی شخصی عکاسان خبری

عصر روز سه شنیه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ جلسه “سخنرانی الهام آمیز، برندسازی شخصی عکاسان خبری عادل دهدشتی در سالن همایش های حوزه هنری اصفهان برگزار شد. عکس: احمد آقاسیانی