مرتضی نیکوبذل

اسفند ۱۲, ۱۳۹۹

ویدیو | مبحث اقتصاد مطبوعاتی با سخنرانی مرتضی نیکوبذل

مبحث اقتصاد مطبوعاتی با سخنرانی مرتضی نیکوبذل
دی ۱۳, ۱۳۹۷

مرتضی نیکوبذل: قلب مطبوعات برای عکاس ها نمی لرزد

عطیه رحیمی فرد / مرتضی نیکو بذل در سیزدهمین جشنواره دوربین .نت درباره اقتصاد مطبوعاتی صحبت کرد. به گفته وی عمر مطبوعات کاغذی رو به اتمام […]
دی ۱۲, ۱۳۹۷

پنل اقتصاد در عکاسی؛ اقتصاد مطبوعاتی با حضور مرتضی نیکوبذل

پنل اقتصاد در عکاسی؛ اقتصاد مطبوعاتی با حضور مرتضی نیکوبذل در سیزهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت در فرهنگسرای سرو برگزار شد.