پنل اقتصاد در عکاسی؛ نمایشگاه تخصصی عکس با حضور آناهیتا قبائیان