|ویدئو| بزرگداشت بهرام محمدی فرد عکاس جنگ و دفاع مقدس