ثبت نام نامزدهای دریافت جایزه و راه یافته ها برای اختتامیه