D o o r b i n . n e t

P  H  O  T  O     N  E  W  S      A  G  E  N  C  Y

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -


نشريه روزانه دوره سوم / شماره اول / شنبه 18 آبان ماه 1387

( صفحه چهارم )
 

مهدي قاسمي؛ يكي از اعضاي هيات داوران جشنواره سوم:

رابطه بين نسل‌هاي‌عكاسي كم‌رنگ شده است

مهدي قاسمي متولد 1358، عكاسي را از سال 72 در شاخه مستند آغاز كرده و سالهاست در حوزه عكاسي خبري فعاليت مي كند. قاسمي از داوران سومين جشنواره عكس دوربين.نت دقايق كوتاهي را با ما هم كلام شد.

به نظر شما لزوم برگزاري جشنواره هايي با موضوع عكاسي خبري چقدر احساس مي شود؟
تا پيش از اين جشنواره هايي با موضوع عكاسي خبري برگزار مي شد اما متأسفانه هيچ گاه نگاه ويژه اي به عكاسي در آن وجود نداشت. خوشبختانه جشنواره دوربين دات نت شروع خوبي داشت و اگر به خوبي هدايت شده و هدف خاص و بلند مدتي براي آن در نظر گرفته شود، آينده خوبي را مي توان براي آن متصور بود. به هر حال اميدوارم زحمات بچه هاي دوربين دات نت به ثمر نشسته و اين حركت به سرنوشت ديگر جشنواره هايي كه در سالهاي ابتدائي آن متوقف شد، دچار نشود.

سطح آثار ارسال شده به جشنواره را چطور ارزيابي مي كنيد؟
شايد مهمترين هدفي كه براي نوع داوري ها در نظر گرفته شده بود، ارتقاء سطح دانش و تغيير نوع نگاه در عكس هاي ارسالي بود. كمي سردرگمي در عكسها به چشم مي خورد و در بعضي از عكسها تا حدودي نا پختگي در نگاه، كادر بندي و حتي در ويرايش عكسها به چشم مي خورد. اما بعضي از آثار بسيار اميدوار كننده و حرفه اي بود.

همانطور كه مي دانيد بخشي با عنوان كارگاه‌هاي آموزشي به جشنواره امسال اضافه شده، به نظر شما اين كارگاه‌ها تا چه اندازه در ارتقاء سطح دانش عكاسي خبري تأثير دارد؟
برگزاري اين كارگاه‌ها بسيار مؤثر است. ما عكاس‌ها خيلي وقت صحبت كردن نداريم، از طرفي رابطه بين نسل‌هاي عكاسي كمرنگ شده است. به نظر من بايد سعي كرد اين فاصله‌ها را كم كنيم و اين كارگاه‌هاي آموزشي تا حدودي به اين هدف نزديك است.
تبادل اطلاعات از مهمترين امتيازات اين كارگاه‌ها محسوب مي‌شود.
 

عكاسي مستند؛
انعكاس واقعيات يك رويداد

 عكاسي مستند شاخه اي از عكاسي است كه به ارائه اطلاعات و انعكاس واقعيات يك رويداد از طريق عكس بعنوان يك اثر اسنادي مي پردازد. عكاسي در اين نوع ارائه فراتر از هر زبان گوياي ديگري و بدون هيچگونه محدوديتي مرزهاي سرزمين هاي مختلف را در مي نوردد و بر روند رويدادها و افكار مردم جهان تأثير مي گذارد .
عكسهاي مستند ،اسنادي واقعي از دوران زندگي هاي مختلف هستند كه در عصر پيدايش عكاسي فرصت يافته اند ثبت شوند و اهمّيت آن زماني آشكار مي شود كه از اين عكسها بعنوان يك سند مهّم در واقعيتهاي يك موضوع استفاده مي شود .
«آرتور روتشتاين» عكاس خبري آمريكايي مي گويد: ” يك عكسِ مستند مدرك و گواه يك واقعه است. وي عكسهاي خبري را شامل عكسهاي مستند مي داند كه كاربرد اصلي آنها در جرايد و نشريات است. ”
عكسهاي مستند همچنين مي توانند بر انگيزاننده احساسات و عواطف در افكار عمومي شوند. دوربين در اين ميان ابزاري است كه با ثبت وقايع و موقعيتها به انتقال احساس ، انديشه و برداشت انسان از موضوعي مي پردازدو كامل كننده ديد ، نگرش و ذهنيت عكاس است. عكاس با درك عميق، احساس و برداشت صحيح از موضوع و در نهايت امانت داري، صداقت، آگاهي و تعهد موجب ارتقاي سنديت يك عكس مي شود و چنانچه او با نزديك شدن محتوايي به موضوع كه عموماً همراه با نگرشي آميخته با آگاهي و درك صحيح آن است ، از قالب هاي بجا و منطقيِ ساختاري در ارائه عكس سود جويد ، اثر او نه تنها بعنوان سندي تصويري و قابل استناد مورد توجه قرار مي گيرد ، بلكه از آن بعنوان يك اثر هنري خلاق و تأثيرگذار نيز ياد خواهد شد.
«هنري كارتيه برسون» اعتقاد دارد ”براي معنا بخشيدن به جهان ، عكاس بايد خود را در ميان آنچه كه در منظره ياب دوربين جاي مي دهد احساس كند.” استفاده از عوامل بياني در عكاسي كه بصورت هم ارتباط با موضوع بهره گرفته مي‌شود ،به لحاظ قدرت بيان و زيبايي شناسي تصوير حائزاهمًيت است و شناخت، سازماندهي و كاربرد صحيح عناصر زيبايي شناسي به عكاس كمك مي كند تا در بيان بطور تأ ثير گذارتري عكس خود را ثبت نمايد .
در تاريخ عكاسي مستند همواره عكاساني بوده اند كه در راه ارتقاء اطلاعات عموم مردم و ثبت رويدادهاي مهًم تاريخ در يك قرن گذشته عكسهاي بسياري را مستند گونه و در صداقت كامل به ديدگان مردم جهان هديه نموده اند و بسياري حتي جان خود را نيز از دست داده اند بطوريكه از عكسهاي فراموش نشدنيِ اين عكاسان بدليل اهمًيت وقايعي كه در دوران مختلف رخ داده اند بعنوان اسناد بشري ياد مي شود.
گذشت زمان بر سنديت اين عكسها كه يادآور گذشته ها ، تاريخ، فرهنگ و خاطره هاي تلخ و شيرين عصر هاست و رابطه هاي اساسي با زندگي ما دارند مي افزايد و نقش و اهمًيت عكاسي را دو چندان مي كند.
 

شناسنامه

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
همكاران : طيبه نصرالهي ، نرگس محمدي ، بهناز شيرباني ، عباس رجب سلماني
اميد وهاب‌زاده ، محمد شاه‌حسيني ، محمد تاجيك ، مهسا فضلعلي
 

 

:: خانه

:: فراخوان

:: اسپانسرها

:: داوران

:: جوايز

:: اخبار

:: دوره هاي قبل

:: گالري

:: عكس هاي برتر

:: بازتاب ها

:: انتخاب عكاس خبري سال

:: برترين عكاس اينترنتي

:: بولتن روزانه جشنواره

:: بولتن جشنواره سوم

 

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Copyright ©2008-Doorbin.net , Inc. All rights Reserved
Doorbin.net[at]gmail[dot]com