خانه  فراخوان   داوران   جوايز   اخبار   دوره هاي قبل   عکس   بازتاب‌ها   برگزيده‌ها  نشريه روزانه  کتاب جشنواره   ريز برنامه  اسپانسر

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

 

 

 

 + اطلاعیه‌های جشنواره پانزدهم + آخرین اخبار

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

     

 

 

  کانال تلگرام جشنواره +

  مکان برگزاری دوره پانزدهم

  - خانه مهربان

 

  - نمایشگاه مجازی عکس‌های برگزیده +

 + ثبت نام نامزدهای دریافت جایزه و راه یافته ها برای اختتامیه، دورهمی و اقامت

 +
ثبت نام مردمی برای حضور در اختتامیه

 

 + حمایت مالی از جشنواره
 +
اینستاگرام دوربین.نت در ایام جشنواره هر روزبا جدیدترین عکس‌های آن‌لاین

 


 

 

 

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -


محسن شاندیز ، حیدر رضایی ، روح الله وحدتی

 

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

گزارش نشست‌ها و کارگاه‌ها

بولتن روزانه جشنواره

اخبار جشنواره

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

فیلم

گالری عکس

صدا

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -
دوره‌های قبل
1385 / دوره اول / فرهنگسرای شفق
1386 / دوره دوم / فرهنگسرای شفق
1387 / دوره سوم / فرهنگسرای رسانه، فرهنگسرای شفق
1388 / دوره چهارم / فرهنگسرای رسانه، خانه سوره، فرهنگسرای ارسباران
1389 / دوره پنجم / مجموعه فرهنگی هنری برج میدان آزادی
1390 / دوره ششم /  فرهنگسرای رسانه، موزه امام علی
1391 / دوره هفتم / فرهنگسرای رسانه، فرهنگسرای اندیشه
1392 / دوره هشتم / مجموعه نقش جهان فرهنگستان هنر، مرکز مشارکت‌های فرهنگی‌هنری
1393 / دوره نهم / باغ موزه قصر
1394 / دوره دهم / فرهنگسرای سرو، باغ موزه قصر
1395 / دوره یازدهم / باغ موزه قصر
1396 / دوره دوازدهم / فرهنگسرای سرو
1397 / دوره سیزدهم / فرهنگسرای سرو، فرهنگسرای شفق
1398 / دوره چهاردهم / اصفهان؛ سالن سوره حوزه هنری اصفهان
1399 / دوره پانزدهم / خانه مهربان

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -

-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -    -    -